คณิตศาสตร์ชั้นอนุบาล 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Categories: ปฐมวัย
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

การบวกเลข2หลักแนวนอน การลบเลข 2หลักแนวนอน การเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย จำนวนคู่และจำนวนคี่

What Will You Learn?

  • เด็กได้เรียนรู้การบวก และการลบเลขแนวนอนตลอดการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย จำนวนคู่ จำนวนคี่

Course Content

การบวกเลข 2หลัก แนวนอน
การบวกคือการนำจำนวน 2จำนวนมารวมกัน

  • การบวกเลขแนวนอน 2หลัก
    01:00
  • การบวกเลขแนวนอน
    01:56
  • เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

การลบเลข 2หลักแนวนอน

เรียงลำดับเลขจำนวนมากไปหาเลขจำนวนที่มีค่าน้อย

จำนวนคู่และจำนวนคี่

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet