วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ง13101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

1. ประเภทของงานประดิษฐ์

     งานประดิษฐ์ เป็นงานสร้างสรรค์สิ่งของเครื่องใช้จากวัสดุในท้องถิ่นหรือเศษวัสดุด้วยวิธีการต่าง ๆ งานประดิษฐ์โดยทั่วไป แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

     1.1 ของเล่น เป็นสิ่งของที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ พัฒนากล้ามเนื้อและการเคลื่นไหว เช่น กังหันลม เดินกระป๋อง เขาวงกตจากกระดาษแข็ง 

            

1.2 ของใช้ เป็นสิ่งของที่มีประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวัน เช่น ไม้กวาดจากขวดพลาสติก กระเป๋าใส่ของ กล่องใส่เครื่องเขียนจากไม้ไอศกรีม ปลอกหมอน

          

1.3 ของตกแต่ง เป็นสิ่งของที่ให้ความสวยงามแก่ร่างกาย หรือใช้ประดับตกแต่งอาคารสถานที่ เช่น สร้อยคอ โบติดผม ดอกไม้ประดิษฐ์ ภาพแขวนติดฝาผนัง บัตรอวยพร

       

2. วัสดุในท้องถิ่น

     วัสดุในท้องถิ่นที่นำมาใช้ในงานประดิษฐ์มีหลายชนิด ดังนี้

   วัสดุในท้องถิ่น                                                   ตัวอย่างงานประดิษฐ์

1. ส่วนต่าง ๆ ของพืช ได้แก่ ใบไม้ เถาวัลย์       

กิ่งไม้ เนื้อไม้ เปลือกไม้ กะลามะพร้าว

เมล็ดพืช ตอกไม้ไผ่ ดอกไม้แห้ง เชือกปอ

                   

2. ส่วนต่าง ๆ ของสัตว์                        

เปลือกหอย เปลือกไข่

ขนนก เกล็ดปลา

                                                                                          เครื่องแขวนจากเปลือกหอย

         

3. หินและทราย

                                       

   ที่ทับกระดาษ       จากหิน                                                              

ภาพที่ทำจากทรายย้อมสี

4. ผ้าพื้นเมืองชนิดต่าง ๆ 

                           หมอนที่ทำจาก

  ผ้าพื้นเมือง 

 กระเป๋าที่ทำ   จากผ้าพื้นเมือง 

 

3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์

เครื่องมือและอุปกรณ์                                           ลักษณะการใช้งาน

                    คัตเตอร์ ใช้สำหรับตัดหรือกรีด

                    วัสดุบาง ๆ ให้ขาดออกจากกัน

                    มีดตัด ใช้ตัดไม้ขนาดเล็กที่หน่าไม่

                    มาก

                                                                                                                                                                       

                 

                   กรรไกร ใช้สำหรับตัดวัสดุบาง ๆ 

                    ให้  ขาดออกจากัน

                                                                                               

                  ค้อน ใช้สำหรับตอก เคาะ ทุบ วัสดุ

                   ต่าง ๆ ให้ได้รูปทรงหรือยึดติดกั

                 

                           

                 

               

 คีม ใช้สำหรับจับ ถอน วัสดุต่าง ๆ

 

                                                             

กาว ใช้สำหรับปะติดหรือยึดวัสดุให้ติดกัน กาวมีหลายชนิด ซึ่งควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์ เช่น ถ้าต้องการติดกระดาษผ้า ไม้ ควรเลือกใช้กาวลาเทกซ์ ถ้าต้องการติดพลาสติกควรเลือกใช้กาวชนิดติดทนนาน

 

 

เลื่อยฉลุ ใช้สำหรับเลื่อย หรือฉลุลวดลาย หรือตัดแผ่นไม้บาง ๆ เพื่อให้ได้ตามแบบและขนาดที่ต้องการ

                                                  

 

อุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ดินสอใช้ร่างภาพเพื่อออกแบบ ไม้บรรทัดใช้วัดระยะ สีน้ำและพู่กันใช้ระบายสี

 

4. กระบวนการของงานประดิษฐ์

     การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่าง ๆ  โดยใช้วัสดุท้องถิ่นมีกระบวนการ ดังนี้

    4.1 การกำหนดปัญหาและความต้องการ คิดว่าสิ่งของที่เราจะทำคืออะไร

    4.2 การรวบรวมข้อมูล ของใช้ที่จะทำมีลักษณะอย่างไร ใช้วัสดุชนิดใด มีวิธีทำอย่างไร

     4.3 การลงมือสร้าง ร่างภาพของใช้ที่จะทำ เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ แล้วลงมือปฏิบัติจนสำเร็จ

     4.4 การประเมินผล ตรวจดูผลงานว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่ ถ้ามีข้อบกพร่องจะได้แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น

5. การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น

     5.1 กระถางต้นไม้ตกแต่งด้วยวัสดุในท้องถิ่น

            กระถางต้นไม้ในบ้านโดยทั่วไปเป็นกระถางดินเผา ถ้านำมาตกแต่งด้วยวัสดุท้องถิ่น เช่น เมล็ดถั่ว กิ่งไม้ เชือกปอ เป็นรูปร่างต่าง ๆ จะช่วยเพิ่มความสวยงาม ความน่าสนใจ และสามารถมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกให้ผู้อื่นในโอกาสต่าง ๆ ได้

5.2 ที่คั่นหนังสือ

        การตกแต่งที่คั่นหนังสือให้ดูสวยงาม ทำได้หลายวิธี เช่น ตัดกระดาษสีเป็นรูปต่าง ๆ ปะติดลงบนกระดาษแข็ง ติดโบหรือริบบิ้นสีสวยลงบนกระดาษแข็ง ปะติดใบไม้ ดอกไม้แห้งและเมล็ดพืชลงบนกระดาษแข็ง

6. ประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น

     การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นมีประโยชน์ ดังนี้

1. ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาสร้งผลงานที่มีประโยชน์

2. เพิ่มมูลค่าของวัสดุในท้องถิ่น

3. ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

4. ประหยัดค่าใช้จ่าย

5. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

6. ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

7. ประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นของเราให้ผู้อื่นรู้จักมากขึ้น

8. ฝึกความอดทนในการประดิษฐ์ผลงานให้ประสบผลสำเร็จ

9. ทำให้มีของเล่นไว้เล่นและของใช้ไว้ใช้ทำงาน

10. นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้

ไฟล์ตัวอย่าง
งานประดิษฐ์ ป. 3.pdf
ขนาด: 818.09 KB
การงานอาชีพป.3(งานประดิษฐ์)ช่างคิดประดิษฐ์สิ่งของ.pdf
ขนาด: 790.08 KB
ใบงานที่ 1 หุ่นมือ.docx
ขนาด: 79.32 KB