วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ง21101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

การเตรียมอาหาร

การประกอบอาหารจานเดียว

การจัดอาหาร

การตกแต่งอาหาร

การบริการอาหาร

– การบริการอาหารในครอบครัว

– การบริการอาหารในการจัดเลี้ยงรูปแบบต่าง ๆ

การจัดเลี้ยงแบบสากล

– การจัดเลี้ยงแบบช่วยเหลือตนเอง

– การจัดเลี้ยงแบบมีผู้บริการ

ไฟล์ตัวอย่าง
อาหารและโภชนาการ.pdf
ขนาด: 1.80 MB