เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

        คำสั่ง using ถูกใช้เพื่อ include ไลบรารี่และฟังก์ชันในภาษา C# ทั้งฟังก์ชันมาตราฐานและฟังก์ชันที่ผู้เรียนสร้างขึ้นเอง จากตัวอย่างโค้ด Using System หมายถึงผู้เรียนทำการ include คลาสและฟังก์ชันทั้งหมดภายใต้ System namespace เพื่อที่จะนำมาใช้ในโปรแกรม