เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

มีเครื่องมือพัฒนาเป็นจำนวนมากที่คุณสามารถใช้ได้ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# ในบทเรียนนี้ เราจะแนะนำให้คุณใช้ Visual Studio ซึ่งพัฒนาโดย Microsoft ซึ่งมันอำนวยความสะดวกโดยมีฟังก์ชันมากมายที่จะช่วยเราให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น และยังมีคอมไพล์เลอร์อีกด้วย