วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 3 (ง30243) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนสหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

เส้นไกด์บนหน้ากระดาษ
        ให้ทำการแดรกเมาส์ซ้ายบนแถบไม้บรรทัดแล้วลากมาวางบนกระดาษ ก็จะได้เส้นไกด์ตามแนวที่ลากเพื่อไว้กำหนดขอบเขตของชิ้นงาน

การล็อคไกด์
        การล็อคไกด์เพื่อไม่ให้เส้นไกด์ขยับโดยไม่ได้ตั้งใจ เพราะจะส่งผลให้ขอบเขตงานที่กำหนดไว้คลาดเคลื่อน วิธีล็อคไกด์ทำได้โดยการคลิกที่เมนู View > Guides > Lock Guides หรือกดปุ่ม Alt + Ctrl + ; เส้นไกด์ทั้งหมดจะถูกล็อคทันทีและหากต้องการปลดล็อคเพื่อปรับเส้นไกด์ก็ให้คลิกเมนู View > Guides > คลิกเครื่องหมายถูกหน้า Lock Guides ออกหรือกดปุ่ม Alt + Ctrl + ; อีกครั้ง