วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 3 (ง30243) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนสหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

การวาดเส้นโค้งด้วย Arc Tool
        วิธีที่ 1:คลิกเลือกเครื่องมือ Arc Tool จากนั้นกำหนดสีและขนาดของเส้น จากนั้นทำการแดรกเมาส์เพื่อสร้างเส้นโค้งลงไปบน Artboard
        วิธีที่ 2: วาดเส้นโค้งโดยการกำหนดความยาวและความโค้งของเส้นอย่างแม่นยำ โดยการคลิกที่เครื่องมือ Arc Tool กำหนดสีและขนาดของเส้น แล้วคลิกลงบน Artboards 1 ครั้ง จะปรากฏหน้าต่าง Arc Segment Tool Options ขึ้นมา จากนั้นกำหนดความยาวและความโค้งของเส้นตามต้องการ เมื่อเสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK ก็จะได้เส้นโค้งตามค่าที่กำหนดไว้