วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 3 (ง30243) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนสหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

การวาดเส้นตรงด้วย Line Tool
        วิธีที่ 1: เลือกเครื่องมือ Line Tool จากนั้นกำหนดสีและขนาดของเส้น จากนั้นทำการแดรกเมาส์วาดเส้นตรงลงไปบน Artboard เราก็จะได้เส้นตรงตามการแดรกเมาส์
        วิธีที่ 2: วาดเส้นตรงโดยการกำหนดความยาวและการเอียงของเส้นอย่างแม่นยำ โดยการคลิกที่เครื่องมือ Line Tool จากนั้นกำหนดสีและขนาดของเส้น แล้วคลิกลงบน Artboards 1 ครั้ง จะปรากฏหน้าต่าง Line Sigment Tool Options ขึ้นมา จากนั้นใส่ค่าความยาวและองศาเอียงของเส้นที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK ก็จะได้เส้นตรงที่มีความยาวและเอียงตามค่าที่กำหนดไว้

องค์ประกอบของเส้น
        เมื่อใช้เครื่องมือ Direct Selection Tool คลิกลงไปบนเส้นตรง ก็จะเห็นเส้น Path และ Anchor Point จากนั้นคลิกเลือกเครื่องมือ Convert Anchor Point Tool แล้วแดรกเมาส์ที่ Anchor Point หมุน Handle เพื่อปรับให้เส้น Path โค้ง

การต่อเส้น Path ด้วยคำสั่ง Join
        ใช้เครื่องมือ Direct Selection Tool แรกบริเวณจุดที่ต้องการเชื่อมต่อทั้งสอง แล้วทำการคลิกขวาแล้วเลือกคำสั่ง Join จากนั้นเส้นทั้งสองเส้นก็จะต่อกัน