วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 3 (ง30243) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนสหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
About Lesson

การวาดรูปด้วย Spiral Tool
        วิธีที่ 1: ให้คลิกเครื่องมือ Spiral Tool แล้วกำหนดสีและขนาดของเส้น จากนั้นทำการแดรกเมาส์สร้างรูปเกลียวบน Artboards
        วิธีที่ 2: สร้างรูปเกลียวด้วยการกำหนดขนาดอย่างแม่นยำ โดยการคลิกเครื่องมือ Spiral Tool กำหนดสีและขนาดของเส้นแล้วคลิกบน Artboards 1 ครั้ง จะปรากฏหน้าต่าง Spiral ขึ้นมา ให้ใส่ค่าที่ต้องการลงไป เมื่อเสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK เราก็จะได้รูปเกลียวตามค่าที่กำหนดไว้

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found