เนื้อหาของคอร์ส
我比你更喜欢音乐ฉันชอบฟังเพลงมากกว่าเธอ
0/2
我们那儿的冬天比北京一样冷สถานที่นั้นของฉันหนาวเหมือนปักกิ่ง
0/2
冬天快要到了ฤดูหนาวใกล้ถึงเเล้ว
0/2
快上来吧要开车了รีบขึ้นมาเถอะรถจะออกละ
0/2
วิชาภาษาจีนเข้ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (จ33203) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

บทนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้上 来 下 ให้ถูกต้อง โดยมีบทความเนื้อหายกตัวอย่างเป็นภาษาจีน

การใช้ “上来” จะต้องบอกว่ากริยา/การกระทำนั้นไปถึง (ไปสู่) สถานที่ใด กรรมจึงมักเป็นสถานที่ (แต่สถานที่อาจจะละได้ ถ้าเป็นที่เข้าใจกัน) เช่น

  • 跑上楼来 (วิ่งขึ้นตึกมา)
  • 走上台来 (เดินขึ้นเวทีมา)
  • 爬上来了 (ปีนขึ้นมาแล้ว – ละสถานที่ เช่น ภูเขา เพราะเป็นที่เข้าใจกัน)

“上来” ยังหมายถึง (กริยา/การเคลื่อนไหว) จากสถานที่ไกลเข้าหาสถานที่ใกล้ (“起来” ไม่มีวิธีใช้แบบนี้) เช่น

  • 他们追上来了。(พวกเขาไล่ (กวด) ตามมาแล้ว)
  • 敌人包围上来了。(ศัตรูปิดล้อมเข้ามาแล้ว)

นอกจากนั้น “上来” ยังมีความหมายถึงประสบความสำเร็จในการตอบ (คำถาม) ได้, ทำได้, รู้คำตอบ, จำได้ เป็นต้น (มักใช้เกี่ยวกับภาษา) (“起来” ไม่มีวิธีใช้แบบนี้) เช่น

  • 全答上来了。(ตอบคำถามได้ถูกหมด)
  • 我叫不上来他的名字了。(ฉันเรียกชื่อเขาไม่ได้ หมายถึงจำขื่อเขาไม่ได้)