เนื้อหาของคอร์ส
一年有两个学习ในหนึ่งปีมีสองภาคการเรียน
0/2
你考得怎么样ผลการสอบของเธอเป็นอย่างไรบ้าง
0/2
假期生活ชีวิตในช่วงปิดเทอม
0/2
วิชาภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (จ22202) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

บทเรียนนี้มีเนื้อหาเเละคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องผลการสอบของนักเรียน

考试 [kǎo shì] การสอบ
试卷 [shì juàn] กระดาษข้อสอบ
答卷 [dá juàn] กระดาษคำตอบ
考题 [kǎo tí] ข้อสอบ
监考 [jiān kǎo] ผู้ตรวจสอบ
考场 [kǎo chǎng] สถานที่สอบ
考分 [kǎo fēn] คะแนนสอบ
考试科目 [kǎo shì kē mù] วิชาที่สอบ
考试作弊 [kǎo shì zuò bì] ทุจริตในการสอบ/โกงในการสอบ
入学考试 [rù xué kǎo shì] สอบเข้าเรียน
ไฟล์ตัวอย่าง
บทที่3ม2.pptx
ขนาด: 4.23 MB