เนื้อหาของคอร์ส
你常去图书馆吗เธอไปห้องสมุดบ่อยไหม
0/2
他在做什么呢เขากำลังทำอะไรอยู่ล่ะ
0/2
我去邮局寄包裹ฉันส่งพัสดุที่ไปรษณีย์
0/2
我试试可以吗?ขอฉันลองได้ไหม
0/2
วิชาสนทนาภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (จ32203) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

เนื้อหาบททนี้เป็นเนื้อหาเเละคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับการไปห้องสมุดเพื่อไปยืมหนังสือเเละไวยากรณ์常常 总是 往往 

常常 chang2chang เเปลว่า ……เป็นประจำ
*(ใช้พูดถึงจำนวนความถี่)

总是 เเละ 往往 เเปลว่า มักจะ…
ส่วน老是lao3shi4เเปลว่า…อยู่เรื่อย
**(总是 老是 เเละ 往往 นอกจากใช้พูดถึงความถี่เเล้วยังใช้พูดถึง โอกาสความเป็นไปได้ / บ่งบอกอุปนิสัย ฉะนั้นในกรณีที่พูดถึงโอกาสความเป็นไปได้/อุปนิสัย จะเเทนด้วยคำว่า常常ไม่ได้)

สถานการณ์ใช้常常 ไม่ได้ เพราะเป็นการกล่าวถึงอุปนิสัย ไม่ใช่ความถี่
เช่น

  • 人总是善良的。 มนุษย์มักจะมีเมตตา
  • 孩子总是顽皮的 เด็กมักจะดื้อเเละซน
  • 他往往不吃早饭。 เขามักจะไม่ทานมื้อเช้า

คำว่า 老是 เเปลว่า …อยู่เรื่อย มักนิยมใช้ในกรณีที่รู้สึกน่ารำคาญ/เบื่อหน่าย/ชินชา เช่น

  • 你老是这样! คุณเป็นเเบบนี้อยู่เรื่อย
  • 他老是迟到!เขามาสายอยู่เรื่อย
  • 他老是慢吞吞的 เขาทำตัวเอื่อยเฉื่อยอยู่เรื่อย

เพิ่มเติมการย่อเหลือพยางค์เดียวของ 总是 老是 往往 常常
总是 老是 常常 สามารถย่อเหลือเเค่ 总 老 常 เช่น

  • 他总在家看书。เขามักจะอ่านหนังสืออยู่กับบ้าน
  • 你老花钱买漫画。คุณเสียเงินซื้อหนังสือการ์ตูนอยู่เรื่อย
  • 妈妈常锻炼身体。คุณเเม่ออกกำลังกายเป็นประจำ
ไฟล์ตัวอย่าง
114343db5f1bcd9741c800c129680ab.jpg
ขนาด: 42.37 KB
9f7f351bef1ca5b1aa84884fb66e3f4.jpg
ขนาด: 48.91 KB
1c89f701a3e0e1f6f89ebc839bcab0b.jpg
ขนาด: 32.01 KB