เนื้อหาของคอร์ส
你常去图书馆吗เธอไปห้องสมุดบ่อยไหม
0/2
他在做什么呢เขากำลังทำอะไรอยู่ล่ะ
0/2
我去邮局寄包裹ฉันส่งพัสดุที่ไปรษณีย์
0/2
我试试可以吗?ขอฉันลองได้ไหม
0/2
วิชาสนทนาภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (จ32203) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

บทนี้มีเนื้อหาเเละคำศัพท์เกี่ยวกับการนำส่งพัสดุสิ่งของที่ไปรษณีย์

หมายถึง การส่งผ่านตัวกลาง/ฝากส่ง เช่น ส่งจดหมาย信(jìxìn) หรือการส่งเงินให้ลูก/ญาติ/คนที่อยู่ทางไกลเราก็ใช้คำว่า 钱(jìqián) 交หมายถึง ส่งมอบ ใช้ในกรณีส่งตามหน้าที่ เช่น ส่งการบ้าน交功课(jiāogōngkè) ส่งงาน交工(jiāogōng) นำส่งภาษี 交税(jiāoshuì)

ไฟล์ตัวอย่าง
caf8400726c13920dd7e3128670884a.jpg
ขนาด: 52.29 KB
3fec636579c9adad660e1acac9045ff.jpg
ขนาด: 48.71 KB
78f06b5e23c5fa8f9dea253744ed706.jpg
ขนาด: 40.88 KB
87fdac80f44a9ab6c98c0f4734bdaaa.jpg
ขนาด: 41.02 KB
88c03dc41f2ae743c770892d8ee92e7.jpg
ขนาด: 22.13 KB