เนื้อหาของคอร์ส
你常去图书馆吗เธอไปห้องสมุดบ่อยไหม
0/2
他在做什么呢เขากำลังทำอะไรอยู่ล่ะ
0/2
我去邮局寄包裹ฉันส่งพัสดุที่ไปรษณีย์
0/2
我试试可以吗?ขอฉันลองได้ไหม
0/2
วิชาสนทนาภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (จ32203) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

บทนี้มีเนื้อหาเเละคำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อเสื้อผ้า การขอลองเสื้อผ้าที่ต้องการซื้อ ขนาดเเละรูปแบบของเสื้อผ้าและการใช้ไวยากรณ์ .. yòu….yòu.

   .. yòu….yòu..  (โย่ว…โย่ว)    ทั้ง… ทั้ง…./ทั้ง….และ….

  便宜     piányi  (เผียนอิ่)               (ราคา)ถูก

อธิบายเพิ่มเติม

       … เป็นโครงสร้างประโยค แปลเป็นไทยได้ว่า “ทั้ง…ทั้ง…/ ทั้ง…และ…” โดยเชื่อมไว้ระหว่างคำคุณศัพท์กับคำคุณศัพท์ คำกริยากับคำกริยา เพื่อแสดงถึงสภาพหรือสถานการณ์ยังคงอยู่ในช่วงขณะเดียวกัน เช่น

ตัวอย่าง     这件羽绒服又好又便宜。     

                 zhè jiàn yŭ róng fú yòu hăo yòu piányi.

                เสื้อนวม(ขนสัตว์)กันหนาวตัวนี้ทั้งดีทั้งถูก /เสื้อนวมกันหนาวตัวนี้ทั้งดีและถูก

我们教室又安静又干净。     

                 wŏmen jiào shì yòu ānjìng yòu gānjìng.

                  ห้องเรียนของเราทั้งเงียบทั้งสะอาด /ห้องเรียนของเราทั้งเงียบและสะอาด

那个箱子又小又旧。     

                 nà gè xiāngzi yòu xiăo yòu jiù.

                  กล่องใบนั้นทั้งเล็กทั้งเก่า /กล่องใบนั้นทั้งเล็กและเก่า

ไฟล์ตัวอย่าง
67a198f9568444698843c8a901f2368.jpg
ขนาด: 55.11 KB
f92ceaa2cf0961c3e4567c9e3a4429c.jpg
ขนาด: 51.17 KB
2a68bb700cc670260a71eb4c69ef71f.jpg
ขนาด: 39.92 KB
cdec860bd319165aae363d09544a189.jpg
ขนาด: 45.60 KB