เนื้อหาของคอร์ส
ภัยพิบัติทางธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
0/1
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
0/1
วิชาสังคมศึกษา (ส21102)ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ประเทศทั้งหมดในทวีปนี้เป็นประเทศเกาะทั้งหมด โดยมีประเทศสำคัญเช่นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ทวีปนี้ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิค โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในซีกโลกใต้ ประกอบด้วยภูมิประเทศ เขตอากาศและชาติพันธุ์หลากหลาย รวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งแร่ธาตุ ป่าไม้และสัตว์ป่า

ไฟล์ตัวอย่าง
ลักษระทั่วไปของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย.pdf
ขนาด: 2.41 MB