กิจกรรมแนะแนว (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.1, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง  รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม  สามารถคิดตัดสินใจ  คิดแก้ปัญหา  กำหนดเป้าหมาย  วางแผนชีวิตทั้งด้านการเขียน  และอาชีพ  สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม  นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จัก และเข้าใจผู้เรียน  ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ  และให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จัก เข้าใจ รัก และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
 • เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ รวมทั้งการดำเนินชีวิตและสังคม
 • เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

เนื้อหาของคอร์ส

การแนะแนวส่วนตัวและสังคม ( Personal – Social Guidance)

 • กิจกรรมที่ 1 Let me know you
  00:00
 • กิจกรรมที่ 2 Get through…..
  01:00
 • กิจกรรมที่ 3 Better Me
  00:00
 • กิจกรรมที่ 4 หวอ…ดัง
  00:01
 • Study life balance
  00:00
 • Color on me
  00:00
 • ยอดนักสืบอาชีพ ตอน อาชีพกระแสใหม่
  00:00
 • ไม่โอเค…ก็บอก
  00:00
 • My EQ
  00:00
 • คลายเครียดกันเถอะ
  00:00
 • กุญแจแห่งสมบัติไขรหัสความจำ
  00:01
 • ใช้ใจเรียนรู้ใจ
  00:00
 • ฟังให้เข้าใจ พูดให้ชัดเจน
  00:00
 • รู้แน่หรือแชร์มั่ว
  00:00
 • ปัญหามีไว้แก้
  00:00
 • ส่งท้ายแนะแนว
  00:00

การแนะแนวอาชีพ(Vocational Guidance)

การแนะแนวการศึกษา (Educational Guidance)

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว