คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 (ค33102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ทบทวนความรู้คณิตศาสตร์ที่ผ่านมาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5  เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกอบด้วย สมการและอสมการที่มีเครื่องหมายค่าสัมบูรณ์ และหลักการนับเบื้องต้น

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet