คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 (ค33102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.6, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ทบทวนความรู้คณิตศาสตร์ที่ผ่านมาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5  เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกอบด้วย สมการและอสมการที่มีเครื่องหมายค่าสัมบูรณ์ และหลักการนับเบื้องต้น

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว