คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ว๓๓๑๔๑ ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.6, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

เทคโนโลยี : การทำโครงงาน การนำเสนอและแบ่งปันข้อมูล จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน อาชีพเกี่ยวกับสารสนเทศ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการดำเนินชีวิต

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม

 

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • ประโยชน์ด้านการศึกษา ใช้เพื่องานด้านการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เช่นการ ...
  • ด้านความบันเทิง เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อความสนุกสนานบันเทิง เช่น เล่นเกม ...
  • ด้านการเงิน การธนาคาร ใช้ในการเบิก - ถอนเงินผ่านเครื่อง ATM การโอนเงินด้วย ...
  • ด้านการสื่อสารและคมนาคม ใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต สื่อสาร

เนื้อหาของคอร์ส

ความรู้เบื้องต้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
    50:00
  • ใบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ใบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แบบทดสอบเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสื่อสาร

ระบบเครือข่าย

โปรแกรมเชิงวัตถุ

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว