วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ง14101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.4, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาการทำงานบ้าน (การซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ การประดิษฐ์ของตกแต่ง) ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  มารยาทในการทำงาน   การใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงาน (การประกอบอาหาร) ความสำคัญของอาชีพ (ชุมชนตลาดน้อย)

โดยใช้ ทักษะกระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการแก้ปัญหาทักษะการจัดการ

เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ประหยัด   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจิตสาธารณะ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการจัดการ
  • 2. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
  • 3. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทำงานร่วมกัน
  • 4. ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ทักษะการปฏิบัติ

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว