วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ง12101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.2, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา  วิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือในการทำงาน  อย่างประหยัด  ปลอดภัย  และเหมาะสมกับงาน  การทำของเล่นของใช้  (การประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากขวดน้ำพลาสติก)  ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นขั้นตอน  ประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน

โดยใช้ กระบวนการปฏิบัติและทักษะการทำงานร่วมกัน

เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ตรงต่อเวลา และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความปลอดภัย  ประหยัด

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • ประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือในการทำงาน  อย่างประหยัด  ปลอดภัย  และเหมาะสมกับงาน  การทำของเล่นของใช้  (การประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากขวดน้ำพลาสติก)  ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นขั้นตอน  ประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยที่ 1 งานบ้าน

 • บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
  00:00
 • ประโยชน์ของงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
  00:01
 • การกวาดบ้าน
  00:01
 • การล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร
  01:09
 • แบบทดสอบหน่วยที่ 1 งานบ้าน

หน่วยที่ 2 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

หน่วยที่ 3 อาหารและโภชนาการ

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว