วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ง16101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.6, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา การงานอาชีพ ป.6

ศึกษาแนวทางและการปรับปรุงการทำงานบ้าน  มารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น  การสำรวจอาชีพในชุมชน เพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ

โดยกระบวนการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสืบค้น กระบวนการแก้ปัญหาทักษะการจัดการ

เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ประหยัด   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจิตสาธารณะ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • 1. หลักการทำงาน การแก้ปัญหา
 • 2. นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยที่ 1 งานบ้าน

 • การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน
  00:00
 • ประโยขน์ของการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน
  00:00
 • ทักษะการจัดการในการทำงานและทักษะการทำงานร่วมกัน
  00:00
 • การดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องเรือน
  00:00
 • การดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า
  00:00
 • การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน

หน่วยที่ 2 อาหารและโภชนาการ

หน่วยที่ 3 งานเกษตร

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว