วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ง21101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.1, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวทางในการทำงาน และปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอนการดูแลรักษาบ้านและสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน การจัดเตรียมอาหารอาหาร การประกอบอาหารและการเลือกอาชีพ โดยกระบวนการปฏิบัติ การทำร่วมกัน การจัดการ การแก้ปัญหาและการแสวงหาความรู้เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน เห็นความสำคัญของการเลือกอาชีพและมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจิตสาธารณะ

 

 

 

 

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • อธิบายขั้นตอนการวางแผนทำความสะอาดบ้านได้
  • วิเคราะห์ได้ว่างานบ้านใดเป็นงานรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
  • อธิบายหลักการทำความสะอาดบ้านที่ควรทำ

เนื้อหาของคอร์ส

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว