วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ง21101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวทางในการทำงาน และปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอนการดูแลรักษาบ้านและสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน การจัดเตรียมอาหารอาหาร การประกอบอาหารและการเลือกอาชีพ โดยกระบวนการปฏิบัติ การทำร่วมกัน การจัดการ การแก้ปัญหาและการแสวงหาความรู้เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน เห็นความสำคัญของการเลือกอาชีพและมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจิตสาธารณะ

 

 

 

 

 

What Will You Learn?

  • อธิบายขั้นตอนการวางแผนทำความสะอาดบ้านได้
  • วิเคราะห์ได้ว่างานบ้านใดเป็นงานรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
  • อธิบายหลักการทำความสะอาดบ้านที่ควรทำ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet