วิชาการงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( ง31101 ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.4
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายศึกษาคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานการใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผ่านอินเตอร์เน็ต

โดยกระบวนการสื่อสาร ทักษะกระบวนการการปฏิบัติ  กระบวนการสืบค้น กระบวนการสืบค้น กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการ  กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนรู้  มีความมั่นคงในการทำงาน และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบปลอดภัย ประหยัด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจิตสาธารณะ

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • งานดอกไม้สดของไทย ใส่จุดประสงค์
  • - ความสำคัญของงานดอกไม้ของไทย
  • - วิธีการประดิษฐ์ดอกไม้สดของไทย
  • - มาลัย
  • - เครื่องแขวนไทย

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานดอกไม้ของไทย

  • จงเขียนคำตอบให้ถูกต้อง
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานดอกดไม้สดของไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การดำเนินการทางธุรกิจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพ

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว