วิชาการงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( 33102 ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.6, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาแนวทางสู่อาชีพ การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ การจำลองอาชีพ ที่ตนสนใจเพื่อการดำรงชีวิตในอนาคต การเลือกใช้เทคโนโลยีกับอาชีพ ประสบการณ์ในอาชีพ คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ วิเคาระห์ขั้นตอนแนวทางสู่อาชีพ การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพประสบการณ์ในอาชีพและคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ ฝึกประสบการณ์ในการเล่อกอาชีพและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอาชีพ มีความเสียสละในการทำงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและเห็นความสำคัญต่อการประกอบอาชีพ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • นักเรียนเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอาชีพ มีการตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและเห็นความสำคัญต่อการประกอบอาชีพ

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์

  • จงเขียนคำตอบให้ถูกต้อง
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สร้างประสบการณ์ในอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ธุรกิจยุคใหม่

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว