วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ค21202) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.1, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ เอกนาม พหุนาม การบวก การลบ การคูณ การหาร พหุนาม โดยใช้ความรู้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลที่ได้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และการดำรงชีวิต

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • ๑. หาผลบวกและผลลบ ของเอกนาม และพหุนามที่กำหนดให้ได้
  • ๒. หาผลคูณ ผลหารของพหุนามอย่างง่ายได้

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว