วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Categories: ปฐมวัย
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเทอม 2

ศึกษาการนับและเขียนตัวเลขอารบิก เลขไทย และตัวหนังสือ จำนวน 1-100   การบวก-ลบเลข แนวตั้งและแนวนอนมีตัวทดและมีขอยืมจำนวนเลขไม่เกิน100  ประโยคสัญลักษณ์การบวก การลบจำนวนเลขไม่เกิน 100  เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

What Will You Learn?

  • การนับและการเขียนจำนวนเลขอารบิก1-100
  • การนับและการเขียนจำนวนเลขไทย ๑-๑๐๐
  • การนับและการเขียนเป็นตัวหนังสือหนึ่งถึงหนี่งร้อย
  • การบวกการลบเลขแนวตั้งและแนวนอนมีทดมีขอยืมไม่เกิน100
  • ประโยคสัญลักษณ์การบวกการลบจำนวนเลขไม่เกิน100

Course Content

การนับและการเขียนจำนวนเลขอารบิก1-100
เด็กสามารถนับและเขียนเลขอารบิก  เลขไทย และตัวหนังสือ จำนวน 1-100 ได้

  • การนับและการเขียนจำนวนเลขอารบิก1-100
    00:01
  • แบบทดสอบการนับจำนวน 1-100

การนับและการเขียนจำนวนเลขไทย ๑-๑๐๐
เด็กสามารถการนับและการเขียนจำนวนเลขไทย ๑-๑๐๐ ได้

การนับและการเขียนเป็นตัวหนังสือหนึ่งถึงหนี่งร้อย
เด็กสามารถการนับและการเขียนเป็นตัวหนังสือหนึ่งถึงหนี่งร้อย

ประโยคสัญลักษณ์การบวกการลบจำนวนเลขไม่เกิน100
เด็กสามารถกบอกประโยคสัญลักษณ์การบวกการลบจำนวนเลขไม่เกิน100

การบวกและการลบเลขแนวตั้งและแนวนอนมีทดมีขอยืมไม่เกิน100
เด็กสามารถบวกและลบเลขแนวตั้งและแนวนอนมีทดมีขอยืมไม่เกิน100

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet