วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ว32102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ไม่มีหมวดหมู่
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ภาษาไพธอน (Python Language) เป็นภาษาที่ถูกออกแบบและพัฒนามา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่าย รวดเร็ว กะทัดรัด และมีประสิทธิภาพสูง โดยนำเอาคุณลักษณะเด่นๆ ของภาษาอื่นๆ มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่อยอด เช่น ภาษา C, C++, Java เป็นต้น ไพธอนจึงถูกเรียกว่าเป็นภาษาที่มีหลายกระบวนทัศน์หรือหลายมุมมอง (multi-paradigm languages) ซึ่งเกิดจากการผสมผสานรวมเอาแนวความคิดในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันให้อยู่ในตัวของไพธอน

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรมภาษาไพทอน ค่าและชนิดของข้อมูล ตัวแปร นิพจน์และตัวดำเนินการ การสร้างและเรียกใช้ฟังก์ชัน การทำงานแบบเงื่อนไขและวนซ้ำ และแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ

เนื้อหาของคอร์ส

พื้นฐานการเขียนโปรแกรม

 • สรุปพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
  00:00
 • แนวคิดเชิงคำนวณ
  00:00
 • การแยกส่วนประกอบ และการย่อยปัญหา (Decomposition)
  00:00
 • การออกแบบอัลกอริทึม (Algorithm)
  00:00
 • การคิดเชิงนามธรรม (Abstraction)
  00:00
 • การพิจารณารูปแบบ (Pattern Recognition)
  00:00
 • แบบทดสอบพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

การเขียนโปรแกรม Python ขั้นพื้นฐาน

เครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรม

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว