วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ง30243) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.5, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การใช้โปรแกรมผลิตสิ่งพิมพ์ การใช้โปรแกรมจัดหน้าสิ่งพิมพ์ การออกแบบหน้า สิ่งพิมพ์ การทำพาดหัวข้อ การจัดคอลัมน์ และการผสมภาพลงในสิ่งพิมพ์โดยการปฏิบัติการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์  นิตยสาร วารสาร โบรชัวร์หรือแผ่นพับ และหนังสือประเภทต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต ผลการเรียนรู้ ๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ๒. อธิบายขั้นตอนการใช้โปรแกรมเพื่อการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้ ๓. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้ ๔. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างสร้างสรรค์ ๕. เห็นคุณค่าความสำคัญของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

 

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • ประโยชน์ของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล คือ ?
 • 1. ทำงานได้รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด และสร้างความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น
 • 2. มีความภูมิใจในผลงานที่สามารถสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวเอง
 • 3. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • 4. สามารถระบุทางเลือกและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เนื้อหาของคอร์ส

ความรู้เบื้องต้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  50:00
 • ใบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • แบบทดสอบเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ใบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสื่อสารในยุคเทคโนโลยีดิจิตอล

การพัฒนาระบบเครือข่ายในยุคเทคโนโลยีดิจิตอล

เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการอาชีพ

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว