เนื้อหาของคอร์ส
พื้นฐานHTML
HTML คือ ภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ โดยใช้ Tag ในการกำหนดการแสดงผล HTML ย่อมาจากคำว่า Hypertext Markup Languageโดย Hypertext หมายถึงข้อความที่เชื่อมต่อกันผ่านลิงค์(Hyperlink) Markup languageหมายถึงภาษาที่ใช้ Tag ในการกำหนดการแสดงผลสิ่งต่างๆที่แสดงอยู่บนเว็บเพจ ดังนั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาที่ใช้ Tag ในการกำหนดการแสดงผลเว็บเพจที่ต่างก็เชื่อมถึงกันใน Hyperspace ผ่าน Hyperlink นั่นเองปัจจุบันมีการพัฒนาและกำหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C)
0/4
HTML เบื้องต้น
ภาษา HTML HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language เป็นโปรแกรมภาษาประเภทหนึ่งสำหรับแสดงข้อความต่าง ๆ ในรูปแบบข้อความ รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเอกสารอื่นได้ที่มีความสามารถสูงเหนือกว่าเอกสารทั่วไปเพราะสามารถเปิดดูข้อมูลภายในได้ ทำได้โดยการใส่คำสั่งลงไปในเอกสาร ซึ่งเรียกว่า แท็ก (TAG) และการนำเอกสารมาแสดงบนหน้าจอภาพในระบบอินเทอร์เน็ตได้ เรียกดูผลได้บนโปรแกรมเบราเซอร์ได้เลย โครงสร้างของภาษา HTML โครงสร้างของไฟล์ภาษา HTML มี 2 ส่วน คือ 1) ส่วนที่เป็นข้อมูลที่ต้องการแสดง เช่น ข้อความ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น 2) ส่วนที่เป็นคำสั่งแท็ก (TAG) เพื่อใช้กำหนดลักษณะของข้อมูล โดยกำหนดเป็นแท็กเปิดและแท็กปิด เช่น การวางตำแหน่งของข้อมูล ขนาดของขอความ การกำหนดสีข้อความ ส่วนหัว (HEAD) ประกอบด้วยการกำหนดชื่อของเว็บเพจที่เรียกว่า Title บอกให้ทราบว่าเอกสารนั้นเกี่ยวกับอะไร โดยคำสั่ง เป็นการเริ่มต้นชื่อเรื่องเอกสาร ภายในคำสั่งประกอบด้วยคำสั่ง <TITLE> อีกที่เพื่อแสดงชื่อของเอกสารนั้น ส่วนเนื้อหาของเอกสาร (BODY) ประกอบด้วยส่วนที่เป็นเนื้อหาของเว็บเพจ เช่น ข้อความ ตาราง รูปภาพ พื้นหลังสีตัวอักษร และแบบฟอร์มต่าง ๆ โดยใช้คำสั่ง
0/9
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 3-4 (ม.5/2 สหศิลป์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

HTML Comment การเขียนคอมเมนต์ในภาษเอชทีเอ็มแอล

การเขียนคอมเมนต์ คือการแทรกคำอธิบาย ความคิดเห็น หรือข้อความอื่นใดภายในโค้ด เพื่อบอกว่าโค้ดส่วนนั้นมีไว้ทำไม ทำงานอย่างไร หรืออื่น ๆ เพื่อให้ผู้ที่พัฒนาโปรแกรมต่อหรือแม่แต่ตัวเราเอง สามารถทำความเข้าใจโค้ดนั้น ๆ ได้ในภายหลัง

เราสามารถแทรกคอมเมนต์ลงในโค้ด HTML ได้โดยการใช้คอมเมนต์แท็กดังนี้

HTML

 
 
 
 

โดยข้อความใด ๆ ที่อยู่ภายในแท็ก <!– –> จะไม่ถูกนำไปประมวลผล

เราสามารถใช้คอมเมนต์เป็นส่วนอธิบายโค้ด เตือนความจำ หรืออื่น ๆ เช่น

HTML

 
 
 
 

บางทีเราอาจต้องการปิดการทำงานของโค้ดบางส่วนไว้ก่อน แต่ไม่ต้องการลบทิ้งไป ในกรณีเช่นนี้ก็สามารถใช้วิธีคอมเมนต์มาช่วยได้เช่นกัน ดังตัวอย่าง

HTML

 
 
 
 

เราสามารถใช้คอมเมนต์แท็ก ทั้งแบบบรรทัดเดียวและแบบหลายบรรทัด

 
 
HTML