วิชาดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ศ31102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.4, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาดนตรีสากล

ศึกษารูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต่างๆ ประวัติสังคีตกวี รูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท  ประเภทและรูปแบบของวงดนตรีไทย และสากล

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางดนตรี

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะในด้านดนตรี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับประเภทของบทเพลงตะวันตกและบทเพลงสวดว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
  • 2. ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลดนตรีตะวันตกกับเยาวชนไทยได้อย่างถูกต้อง
  • 3. ผู้เรียนสามารถอธิบายการฟังดนตรีที่ถูกต้องได้
  • 4. ผู้เรียนเกิดความเข้าใจธุรกิจทางดนตรีในสื่อออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาของคอร์ส

อิทธิพลดนตรีตะวันตกกับเยาวชนไทย
ดนตรีตะวันตกเริ่มเข้ามาสู่ประเทศไทย และไทยรับมาใช้ในราชการ ตั้งแต่รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทหารชาวอังกฤษสองคนชื่อ นอกซ์ (Knox) และอิมเป (Impey) ได้นำแตรฝรั่งเข้ามาเป่าแตรสัญญาณ และบรรเลงเพลงถวายความเคารพพระมหากษัตริย์ ต่อมาจึงพัฒนาขึ้นมาเป็นแตรวงของทหาร ใช้บรรเลงนำขบวนแห่ และบรรเลงเพลงไทย เรียกสั้นๆ ว่า "แตรวง" ซึ่งต่อมานายมนตรี ตราโมท ได้ขนานนามแตรวงนี้ว่า "วงโยธวาทิต"

  • อิทธิพลดนตรีตะวันตกกับเยาวชนไทย
  • อิทธิพลดนตรีตะวันตกกับเยาวชนไทย

ดนตรีกับการฟัง
ดนตรีเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาพร้อม ๆ กับชีวิตมนุษย์โดยที่มนุษย์เองไม่รู้ตัว ดนตรีเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์มีความสุข สนุกสนานรื่นเริง ช่วยผ่อนคลายความเครียดทั้งทางตรงและทางอ้อม ดนตรีเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจของมนุษย์ให้มีความเบิกบานหรรษาให้เกิดความสงบและพักผ่อน กล่าวคือในการดำรงชีพของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายดนตรีมีความเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาจสืบเนื่องมาจากความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ โดยตรงหรืออาจเกิดจากขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ เช่น เพลงกล่อมเด็ก เพลงประกอบในการทำงาน เพลงที่เกี่ยวข้องในงานพิธีการ เพลงสวดถึงพระผู้เป็นเจ้า เป็นต้น

ดนตรีในสื่อออนไลน์
ตลาดของอุตสาหกรรมดนตรีเปลี่ยนไป จากสนามที่เคยแข่งกันบนโทรทัศน์ วิทยุ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ ก็ย้ายไปอยู่ที่แพลตฟอร์มออนไลน์คือ YouTube ไม่ว่าจะค่ายเล็ก ค่ายใหญ่ ก็สามารถอัปโหลดวิดีโอได้ คนจะดูไม่ดูก็อีกเรื่องหนึ่ง ส่วนวิทยุคนไม่ค่อยฟังกันแล้ว เปลี่ยนไปฟังสตรีมมิง การโปรโมตศิลปินก็เปลี่ยนไปใช้ Facebook หรือ Instagram แทน กลายเป็นว่าทุกคนมาอยู่ในสนามออนไลน์เหมือนกัน”

ประเภทของดนตรีตะวันตก
ประเภทเพลงดนตรีสากล เพลงประเภทต่างๆ แบ่งตามลักษณะของวงดนตรีได้ 6 ประเภท ดังนี้ 1. เพลงที่บรรเลงโดยวงออร์เคสตร้า ( Orchestra ) 2. เพลงที่บรรเลงโดยวงแชมเบอร์มิวสิค ( Chamber Music ) 3. สำหรับเดี่ยว 4. โอราทอริโอ ( Oratorio ) 5. โอเปรา (Opera ) 6. เพลงที่ขับร้องโดยทั่วไป

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว