วิชาทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ศ12101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.2, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาทัศนศิลป์

ศึกษารูปร่าง รูปทรง ทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ การใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงาน ๓ มิติ ภาพปะติด การวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับครอบครัวตนเองและเพื่อนบ้าน เนื้อหาเรื่องราวในงานทัศนศิลป์ งานโครงสร้างเคลื่อนไหว ความสำคัญของงานทัศนศิลป์และงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น

ศึกษาการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ การประดิษฐ์ท่าจากการเคลื่อนไหวมีรูปแบบ หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์  การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ มารยาทในการชมการแสดง การเข้าชมหรือมีส่วนร่วม

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  และกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • บอกวิธีการสร้างสรรค์งานเคลื่อนไหว
 • สร้างสรรค์งานเคลื่อนไหว
 • ชื่นชมผลงานงานเคลื่อนไหว
 • อธิบายรูปร่างใบหน้าคนลักษณะต่าง ๆ
 • วาดภาพรูปร่างและใบหน้าของคน
 • ชื่นชมผลงาน การวาดภาพรูปร่างและใบหน้าของคน
 • บอกความสำคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
 • บอกลักษณะของงานทัศนศิลป์ในแต่ละท้องถิ่น
 • จำแนกงานทัศนศิลป์ในแต่ละท้องถิ่น
 • วิจารณ์และชื่นชมผลงานทัศนศิลป์ในแต่ละท้องถิ่น
 • อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่น โดยเน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
 • บอกแนวทางอนุรักษ์และสืบทอดงานทัศนศิลป์
 • สืบค้นและนำเสนอผลการสืบค้นงานด้านทัศนศิลป์
 • เห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์

เนื้อหาของคอร์ส

สร้างสรรค์งานเคลื่อนไหว
การสร้างงานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบโครงสร้างเคลื่อนไหว จัดเป็นการสร้างงานทัศนศิลป์ประเภท 3 มิติ งานโครงสร้างเคลื่อนไหวที่ดีควรมีความสมดุลและปลอดภัย เราสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์โครงสร้างเคลื่อนไหวให้สวยงามและประหยัด เมื่อทำงานเสร็จ เราต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

 • การสร้างผลงานแบบ 3 มิติ
  00:00
 • สร้างสรรค์งานเคลื่อนไหว

ศิลปินรุ่นจิ๋ว
การวาดภาพนั้น นอกจากจะวาดรูปธรรมชาติที่สดชื่นดูมีชีวิตชีวา เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ คน สัตว์ หรือภาพทิวทัศน์ เช่น ทะเล น้ำตก ฯลฯ เรายังสามารถวาดภาพจากจินตนาการ ความทรงจำ จากความคิดสร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ใกล้ตัว เช่น เรื่องราวของตัวเอง เรื่องราวของครอบครัว เรื่องราวของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ชิดได้อย่างสนุกสนาน การเห็นอะไรแล้วสามารถจดจำและนำมาถ่ายทอดเป็นภาพได้เป็นสิ่งที่ควรฝึกหัด ซึ่งหน่วยการเรียนรู้นี้จะเน้นการฝึกวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน

ทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน
งานทัศนศิลป์ที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวัน ล้วนมีคุณค่าและความสำคัญ งานทัศนศิลป์ในแต่ละท้องถิ่นจะเน้นความงดงาม โดยสะท้อนความคิด ความเชื่อ ฝีมือและความชำนาญของผู้คนในท้องถิ่น เราจึงควรอนุรักษ์และชื่นชมกับมรดกไทยอย่างมีความสุข

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว