วิชาทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ศ14101) ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.4, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาทัศนศิลป์

ศึกษารูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ อิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น  ทัศนธาตุ  การใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานพิมพ์ภาพ  การวาดภาพระบายสี  การจัดระยะความลึก  น้ำหนักและแสงเงาในการวาดภาพ  การใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์  งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมการแต่งกายของคนในชุมชน และจากวัฒนธรรมต่างๆ

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  และกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • อธิบายทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และ พื้นที่ว่างได้
 • นำทัศนธาตุมาสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการได้อย่างสวยงาม
 • มีเจตคติที่ดีต่อวิชาศิลปะ
 • บอกวรรณะสีร้อนและสีเย็นได้ถูกต้อง
 • เลือกใช้วรรณะสีมาสร้างงานทัศนศิลป์ตามจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์
 • บอกรูปร่าง - รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ได้ถูกต้อง
 • สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการโดยใช้ลักษณะของรูปร่างได้อย่างสวยงาม
 • อธิบายสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์ได้
 • สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการโดยใช้อิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น
 • บอกความหมายการพิมพ์ภาพได้ถูกต้อง
 • ออกแบบสร้างผลงานพิมพ์ภาพตามจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์

เนื้อหาของคอร์ส

มองเห็นคิดเป็นทำได้
เส้น สี รูปร่าง รูปทรง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เราสามารถสังเกตเส้น สีรูปร่าง รูปทรง ได้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเราสามารถสรัางความแปลกใหม่ให้กับงานทัศนศิลป์ได้ด้วยการใช้พื้นที่ว่างและพื้นผิว

 • เส้น สี
 • รูปร่าง รูปทรง
 • พื้นที่ว่าง
 • มองเห็นคิดเป็นทำได้

สีอุ่นกับสีเย็น
สีมีอิทธิพลต่อมนุษย์ สีถูกแบ่งเป็นวรรณะสีอุ่นและวรรณะสีเย็น สีวรรณอุ่นให้ความรู้สึก ร้อนแรง ตื่นเต้น ฯลฯ สีวรรณเย็นให้ความรู้สึก เย็นสบาย สดชื่น ฯลฯเราควรเลือกใช้สีที่สอดคล้องกับการถ่ายทอดความรู้สึกและจิตนการ และควรหมั่นพัฒนาฝีมือของตนเองควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากบุคคลรอบตัว

สนุกกับภาพพิมพ์
การพิมพ์ภาพเป็นการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที่สนุก โดยแม่พิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ภาพนั้นมีหลายชนิด เช่น แม่พิมพ์จากธรรมชาติ แม่พิมพ์จากการแกะสลัก แม่พิมพ์จากแผ่นพลาสติก

ทำอย่างไรให้ภาพสวย
น้ำหนักแสงเงา การจัดระยะความลึกในภาพ เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ภาพวาดดูมีมิติและมีความสมจริง

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว