วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ง30264) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.5, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการบันทึกรายการเกี่ยวเงินสดย่อย การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ การบันทึกรายการเกี่ยวกับสมุดรายวันเฉพาะ การปรับปรุงบัญชี

โดยกระบวนการทำงานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้

เพื่อให้มีกิจนิสัย  ความมีระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  มีวินัยตรงต่อเวลา  และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • บันทึกรายการเกี่ยวกับเงินสดย่อยได้
  • บันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือได้
  • บันทึกรายการในสมุดรายวันเฉพาะได้
  • ปรับปรุงบัญชีได้

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว