วิชาพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ 5 (ง30255) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนสหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.6, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและวิเคราะห์หลักการลงโปรแกรม การตัดต่อวิดีโอ ส่วนประกอบหน้าจอ  เครื่องมือต่างๆของโปรแกรม การปรับและเรียกใช้โปรแกรม เกี่ยวกับ ภาพ เสียง ระบบ การเลือกและปรับแต่ง วิดีโอ ภาพนิ่ง ลงในแถบเครื่องมือีดียกใช้โปรแกรม เกี่ยวกับ ภาพ เสียง ระบบ  การตัดต่อและแก้ไขไฟล์ วิดีโอ เลือกและแทรกเพลงตัดต่อปรับเสียงเพลง การใช้เครื่องมือในการเปลี่ยนภาพ การสร้างไฟล์ วิดีโอ จากภาพนิ่ง การใส่ Effect การใส่ข้อความ Title การบันทึกเสียงบรรยาย การใช้และกำหนดหัวเรื่อง จบเรื่อง การบันทึกวิดีโอ

ปฏิบัติงานฝึกทักษะการตัดต่อ วิดีโอ และการบันทึก วิดีโอ

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับหลักการตัดต่อ วิดีโอ มีเจตคติที่ดีต่องาน  มีความซื่อสัตย์ขยัน อดทน  มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบในการทำงาน

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro ในการตัดต่อวีดีโอได้
  • ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม Adobe After Effect ในการตัดต่อวีดีโอได้

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว