วิชาพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ 5 (ง30255) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนสหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและวิเคราะห์หลักการลงโปรแกรม การตัดต่อวิดีโอ ส่วนประกอบหน้าจอ  เครื่องมือต่างๆของโปรแกรม การปรับและเรียกใช้โปรแกรม เกี่ยวกับ ภาพ เสียง ระบบ การเลือกและปรับแต่ง วิดีโอ ภาพนิ่ง ลงในแถบเครื่องมือีดียกใช้โปรแกรม เกี่ยวกับ ภาพ เสียง ระบบ  การตัดต่อและแก้ไขไฟล์ วิดีโอ เลือกและแทรกเพลงตัดต่อปรับเสียงเพลง การใช้เครื่องมือในการเปลี่ยนภาพ การสร้างไฟล์ วิดีโอ จากภาพนิ่ง การใส่ Effect การใส่ข้อความ Title การบันทึกเสียงบรรยาย การใช้และกำหนดหัวเรื่อง จบเรื่อง การบันทึกวิดีโอ

ปฏิบัติงานฝึกทักษะการตัดต่อ วิดีโอ และการบันทึก วิดีโอ

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับหลักการตัดต่อ วิดีโอ มีเจตคติที่ดีต่องาน  มีความซื่อสัตย์ขยัน อดทน  มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบในการทำงาน

What Will You Learn?

  • ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro ในการตัดต่อวีดีโอได้
  • ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม Adobe After Effect ในการตัดต่อวีดีโอได้

Course Content

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet