วิชาพัฒนาทักษะอาชีพ ง30273 (เครื่องหนัง) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (แผนการเรียน สหศิลป์)

หมวดหมู่: ม.5, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาประเภทของหนัง หลักการออกแบบ (เครื่องหนังเพื้นฐาน)  การเลือกชนิดของหนังที่นำมาใช้งาน เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุปกรณ์ที่ใช้ในงานเครื่องหนังและการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์

ปฏิบัติการสร้างงานเครื่องหนัง การออกแบบ การตกแต่งชิ้นงานให้สวยงาม

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในงานอาชีพเห็นประโยชน์และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • 1. อธิบายหนังแต่ละประเภทได้
 • 2. อธิบายขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนังได้
 • 3. บอกเครื่องมือและสามารถใช้เครื่องมืองานหนังได้
 • 4. ผลิตเครื่องหนังเป็นของชำร่วยได้

เนื้อหาของคอร์ส

เครื่องหนังเบื้องต้น

 • ประวัติเครื่องหนัง
  00:00
 • ประเภทเครื่องหนัง
  00:00
 • การดูแลรักษาเครื่องหนัง
  00:00
 • การออกแบบและสร้างชิ้นงาน
  00:00
 • การสร้างชิ้นงาน : ที่ใส่บัตรประจำตัว
  00:00
 • การสร้างชิ้นงาน : กระเป๋าสะพายขนาดเล็ก
  00:00
 • การสร้างชิ้นงาน : กระเป๋าใส่เศษสตางค์
  00:00
 • ความแตกต่่างของการเย็บด้วยมือและจักร
  00:00

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว