เนื้อหาของคอร์ส
一年有两个学习ในหนึ่งปีมีสองภาคการเรียน
0/2
你考得怎么样ผลการสอบของเธอเป็นอย่างไรบ้าง
0/2
假期生活ชีวิตในช่วงปิดเทอม
0/2
วิชาภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (จ22202) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

บทนี้มีเนื้อหาเเละคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับการซื้อของ

 • 您要什么? [Nín yào shénme?]  คุณต้องการอะไร
 • 您买什么? [Nín mǎi shénme?] คุณต้องการซื้ออะไร
 • 您想买什么? [Nín xiǎng mǎi shénme?] คุณต้องการซื้ออะไร
 • 让我先看看。 [Ràng wǒ xiān kàn kàn] ขอฉันดูก่อน
 • 怎么卖? [Zěnme mài?] ขายอย่างไรครับ
 • 这个怎么卖? [Zhège zěnme mài?] อันนี้ขายอย่างไรครับ
 • 有没有…?  [Yǒu méiyǒu…?] มี…ไหมครับ
 • 给我看看那…行吗? [Gěi wǒ kàn kàn nà… Xíng ma?] ผมขอดู….นั้นหน่อยได้ไหม
 • 老板 (老板娘), 这个多少钱? [Lǎobǎn (lǎobǎnniáng), zhège duōshǎo qián?] พ่อค้า(แม่ค้า) อันนี้ขายเท่าไหร่ครับ
 • 一斤多少钱? [Yī jīn duōshǎo qián?] ชั่งละเท่าไหร่ (ครึ่งกิโล)
 • 一公斤多少 钱? [Yī gōngjīn duōshǎo qián?] กิโลละเท่าไหร่
 • 怎么卖? [Zěnme mài?] ขายอย่างไร
 • …多少钱一件? [… Duōshǎo qián yī jiàn?] …ตัวละเท่าไหร่
 • 特价是199铢。 [Tèjià shì 199 zhū] ราคาพิเศษ 199 บาท
 • 可以试试吗? [Kěyǐ shì shì ma?] ขอลองหน่อยได้ไหม
 • …多少钱一双? [… Duōshǎo qián yīshuāng?] …คู่ละเท่าไหร่
 • …还有没有?  [… Hái yǒu méiyǒu?] …ยังมีอีกหรือไม่
 • 有没有更好些的。[Yǒu méiyǒu gèng hǎoxiē de] มีดีกว่านี้ไหม
 • …和…哪个更好些? [… Hé… Nǎge gèng hǎoxiē?] …กับ…อันไหนดีกว่า –> 尼康D7000和佳能7D哪个更好些? (尼康-Nikon, 佳能-Canon)
 • 我要这个。[Wǒ yào zhège] ผมต้องการชิ้นนี้ครับ
 • 太贵了。 [Tài guìle] แพงเกินไป
ไฟล์ตัวอย่าง
บทที่6ม2.pptx
ขนาด: 1.31 MB