วิชาภาษาจีน 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (จ15201 ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.5, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ออกเสียงสัทอักษรจีนในส่วนของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์  ความแตกต่างของตัวอักษรและการออกเสียงภาษาจีน  เข้าใจคำสั่ง คำร้องขอ การทักทาย การกล่าวลา ขั้นพื้นฐาน  ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตนเอง ใช้ภาษาจีนขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตนเอง  ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนภาษาจีนขั้นต่อไป มีความใฝ่รู้ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน สามารถนำภาษาจีนไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตได้

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • 1.สามารถออกเสียงสัทอักษรจีนในส่วนของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้
 • 2.บอกความแตกต่างของตัวอักษรและการออกเสียงได้
 • 3.เข้าใจคำสั่ง คำร้องขอ การทักทาย การกล่าวลา ขั้นพื้นฐานได้
 • 4.สามารถให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตนเองได้
 • 5.สามารถใช้ภาษาจีนขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้

เนื้อหาของคอร์ส

我的一天

 • 生词
  00:00
 • 阅读
  00:00
 • 练习

我们去参观博物馆

大龙的书包在哪里

去海边游泳

我们的学校很大

新同学

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว