วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Categories: ปฐมวัย
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ฝึกอ่านออกเสียง A-Z  ตัวพิมพ์ใหญ่ และเรียนรู้การเขียน A-Z เพื่อให้เด็กสามารถอ่านตัวอักษร A-Z

และเขียน A-Z ตามแบบได้

What Will You Learn?

  • การอ่านออกเสียง A-Z  ตัวพิมพ์ใหญ่
  • การเรียนรู้การเขียน A-Z

Course Content

การอ่านออกเสียง A-Z  ตัวพิมพ์ใหญ่
เด็กเรียนรู้การอ่าน A-Z ตัวพิมพ์ใหญ่

  • การอ่านออกเสียง A-Z ตัวพิมพ์ใหญ่
    00:00
  • จงตอบคำถามต่อไปนี้

การเขียน A-Z
เรียนรู้การเขียน A-Z

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet