วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Categories: ปฐมวัย
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเทอม 1

ฝึกอ่านออกเสียงตัวอักษร  A- Z ตัวพิมพ์ใหญ่  และฝึกร้องเพลง A-Z  เพื่อให้เด็กสามารถอ่านตัวอักษร A-Z ได้อย่างถูกต้อง

 

What Will You Learn?

  • การอ่านออกเสียงตัวอักษร A-Z ตัวพิมพ์ใหญ่
  • การร้องเพลง A-Z

Course Content

การอ่านออกเสียงตัวอักษร A-Z
การฟังและอ่านตัวอักษร A-Z

  • การอ่าน A-Z
    00:00
  • จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

การร้องเพลง A-Z
การร้องเพลง A-Z และการเรียนรู้คำศัพท์จากเพลง

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet