วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Categories: ปฐมวัย
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ฝึกอ่าน ANT-ZEBRA  และฝึกเขียนคำศัพท์ ANT-ZEBRA โดยเลือกเขียนคำศัพท์ที่มีอักษรไม่เกิน 3 ตัวเพื่อให้มีทักษะการอ่าน ANT-ZEBRA การเขียนตัวอักษรเป็นคำและมีพัฒนาการด้านสติปัญญาอย่างสมวัย สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานการเรียนในระดับที่สูงขึ้น

What Will You Learn?

  • ฝึกอ่าน ANT-ZEBRA
  • ฝึกเขียนคำศัพท์ ANT-ZEBRA

Course Content

การอ่าน ANT-ZEBRA
เรียนรู้การอ่าน ANT-ZEBRA

  • การอ่าน ANT-ZEBRA
    00:00
  • จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

การเขียน ANT-ZEBRA
เรียนรู้การเขียน ANT-ZEBRA

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet