วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Categories: ปฐมวัย
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเทอม 1

ฝึกอ่านและเขียนอักษร a-z คำศัพท์พื้นฐาน เขียนจำนวนเลขและเขียนคำแปลจากคำศัพท์ที่อ่านจากหนังสือประกอบการเรียน Standard ABC 2 เพื่อให้มีพัฒนาการทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

What Will You Learn?

  • อ่านและเขียน a-z
  • อ่านและเขียนคำศัพท์/แปลคำศัพท์จากหนังสือ Standard ABC 2
  • อ่านและเขียนคำศัพท์ใกล้ตัว เช่น อวัยวะต่างๆของร่างกาย,สัตว์
  • อ่านและเขียนจำนวน one - ten
  • เรียงอักษรเป็นคำศัพท์จากหนังสือ Standard ABC 2

Course Content

อ่านและเขียน a-z

  • อ่านและเขียน a – z
    00:02
  • อ่านและเขียน a-z

อ่านและเขียนคำศัพท์/แปลคำศัพท์จากหนังสือ Standard ABC 2

อ่านและเขียนคำศัพท์ใกล้ตัว อวัยวะต่างๆ/สัตว์

อ่านและเขียนจำนวน one – ten

เรียงอักษรเป็นคำศัพท์จากหนังสือ Standard ABC 2

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet