วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ปฐมวัย
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ฝึกอ่าน ANT-ZEBRA และฝึกเขียนคำศัพท์ ANT-ZEBRA โดยเลือกเขียนคำศัพท์ที่มีตัวอักษรไม่เกิน 3 ตัว เพื่อให้มีทักษะการอ่าน ANT-ZEBRA การเขียนตัวอักษรเป็นคำและมีพัฒนาการด้านสติปัญญาอย่างสมวัยสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • ฝึกอ่าน ANT-ZEBRA
  • ฝึกเขียนคำศัพท์ ANT-ZEBRA

เนื้อหาของคอร์ส

การอ่าน ANT-ZEBRA
ฝึกอ่าน ANT-ZEBRA

  • การอ่าน ANT-ZEBRA
  • จงตอบคำถามให้ถูกต้อง

การเขียน ANT-ZEBRA
ฝึกการเขียน ANT-ZEBRA

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว