วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ปฐมวัย
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ฝึกอ่านและเขียนคำศัพท์ ( สิ่งของ/เครื่องใช้/อาชีพ/ผลไม้/สี/อวัยวะ) จากหนังสือประกอบการเรียน Standard ABC 2 เขียนจำนวนเลข one-twenty  ตอบคำถามจากประโยคคำถาม(What ,s this?, What ,s that? )และการใช้ a ,an     เพื่อให้มีพัฒนาการทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • ฝึกอ่านและเขียนคำศัพท์ ( สิ่งของ/เครื่องใช้/อาชีพ/ผลไม้/สี/อวัยวะ)
  • เขียนจำนวนเลข one-twenty 
  • ตอบคำถามจากประโยคคำถาม(What ,s this?, What ,s that? )
  • การใช้ a ,an     

เนื้อหาของคอร์ส

อ่านและเขียนคำศัพท์ ( สิ่งของ/เครื่องใช้/อาชีพ/ผลไม้/สี/อวัยวะ)

  • การอ่านเขียนคำศัพท์( สิ่งของ/เครื่องใช้/อาชีพ/ผลไม้/สี/อวัยวะ)
    07:29
  • อ่านและเขียนคำศัพท์( สิ่งของ/เครื่องใช้/อาชีพ/ผลไม้/สี/อวัยวะ)

เขียนจำนวนเลข one-twenty

การใช้ a ,an   

ตอบคำถามจากประโยคคำถาม(What ,s this?, What ,s that?)

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว