วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Categories: ปฐมวัย
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ฝึกอ่านและเขียนคำศัพท์ ( สิ่งของ/เครื่องใช้/อาชีพ/ผลไม้/สี/อวัยวะ) จากหนังสือประกอบการเรียน Standard ABC 2 เขียนจำนวนเลข one-twenty  ตอบคำถามจากประโยคคำถาม(What ,s this?, What ,s that? )และการใช้ a ,an     เพื่อให้มีพัฒนาการทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

What Will You Learn?

  • ฝึกอ่านและเขียนคำศัพท์ ( สิ่งของ/เครื่องใช้/อาชีพ/ผลไม้/สี/อวัยวะ)
  • เขียนจำนวนเลข one-twenty 
  • ตอบคำถามจากประโยคคำถาม(What ,s this?, What ,s that? )
  • การใช้ a ,an     

Course Content

อ่านและเขียนคำศัพท์ ( สิ่งของ/เครื่องใช้/อาชีพ/ผลไม้/สี/อวัยวะ)

  • การอ่านเขียนคำศัพท์( สิ่งของ/เครื่องใช้/อาชีพ/ผลไม้/สี/อวัยวะ)
    07:29
  • อ่านและเขียนคำศัพท์( สิ่งของ/เครื่องใช้/อาชีพ/ผลไม้/สี/อวัยวะ)

เขียนจำนวนเลข one-twenty

การใช้ a ,an   

ตอบคำถามจากประโยคคำถาม(What ,s this?, What ,s that?)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet