วิชาภาษาไทยระดับชั้นอนุบาล 2/2 ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564

Categories: ปฐมวัย
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

เรียนรู้สระเอะ    สระอะ  สระอี สระอู สระอึ สระอุ สระแอะ สระเอีย สระอำ สระเอา สระไอ  การประสมคำจากภาพ

What Will You Learn?

  • เด็กเรียนรู้สระอู สระอี สระเอา สระเอา สระอำ สระแอ สระเอีย สระไอ สระใอ และการประสมคำจากภาพทั้งคำเดี่ยวหรือคำคู่

Course Content

เรียนรู้สระอู สระอี สระเอา สระอำ สรแอ
เรียนรู้สระอู สระอี สระเอา สระอำ สรแอ

  • เรียนรู้สระเสียงอู สระอี สระเอา สระอำ สระแอ
    80:00:00
  • เลือกคำตอบที่ถูกต้อง
  • ข้อใดประสมคำผิด
  • ข้อใดประสมด้วยสระเอา
  • ข้อใดถูกต้อง
  • ข้อใดประสมคำด้วยสระแอได้ถูกต้อง

อ่านไทยคำต่างๆ
การอ่านคำต่างๆ เช่น มะระ ทะเล กะทิ สำลี เก้าอี้ มะลิ ชะนี

ประสมคำจากภาพ

คำคล้องจอง

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet