วิชาภาษาไทย ระดับชั้นอนุบาล 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Categories: ปฐมวัย
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ฝึกอ่านพยัญชนะ  ก – ฮ ฝึกเขียนพยัญชนะไทย 44 ตัว และฝึกอ่านคำคล้องจอง เพื่อให้มีทักษะการอ่านและการเขียนพยัญชนะไทยและมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมกับวัย

What Will You Learn?

  • อ่านพยัญชนะไทย ก - ฮ
  • เขียนพยัญชนะไทย 44 ตัว
  • อ่านคำคล้องจอง

Course Content

อ่านพยัญชนะไทย ก-ฮ
ฝึกอ่านและจดจำพยัญชนะไทย ก- ฮ

  • อ่านพยัญชนะไทย ก-ฮ
    00:00
  • จงตอบคำถามให้ถูกต้อง

เขียนพยัญชนะไทย 44 ตัว
การเขียนพยัญชนะไทย ก-ฮ

อ่านคำคล้องจอง
การท่องคำคล้องจอง

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet