วิชาภาษาไทย ระดับชั้นอนุบาล 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Categories: ปฐมวัย
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเทอม 1

ฝึกอ่านพยัญชนะ ก-ฮ  ฝึกเขียนพยัญชนะ 23 ตัว (ก ข ฃ ฅ ค ง จ ช ด ต ถ ท น บ ป พ ฟ ม ย ล ว ส อ ฮ)  และฝึกอ่านคำคล้องจอง  เพื่อให้มีทักษะการอ่านและการเขียนพยัญชนะไทยและมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมกับวัย

 

What Will You Learn?

  • การอ่านพยัญชนะไทย ก-ฮ
  • การเขียนพยัญชนะไทย 23 ตัว
  • อ่านคำคล้องจอง

Course Content

พยัญชนะไทย ก-ฮ
เด็กอ่านพยัยชนะ ก-ฮ ได้ถูกต้อง

  • การอ่านพยัญชนะ
    02:19
  • การเติมพยัญชนะ ก-ฮ

การเขียนพยัญชนะ 23 ตัว
การเขียนพยัญชนะ 23 ตัว( ก ข ฃ ฅ ค ง จ ช ด ต ถ ท น บ ป พ ฟ ม ย ล ว ส อ ฮ)

การอ่านคำคล้องจอง
การฟังและท่องคำคล้องจองเป็นทักษะขั้นพื้นฐานของการอ่านในระดับต่อไป

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet