วิชาภาษาไทย ระดับชั้นอนุบาล 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ปฐมวัย
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเทอม 1

ฝึกอ่านพยัญชนะ ก-ฮ  ฝึกเขียนพยัญชนะ 23 ตัว( ก ข ฃ ฅ ค ง จ ช ด ต ถ ท น บ ป พ ฟ ม ล ว ส อ ฮ)  และฝึกอ่านคำคล้องจอง  เพื่อให้มีทักษะการอ่านและการเขียนพยัญชนะไทยและมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมกับวัย

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • การอ่านพยัญชนะไทย ก-ฮ
  • การเขียนพยัญชนะไทย 23 ตัว
  • อ่านคำคล้องจอง

เนื้อหาของคอร์ส

พยัญชนะไทย ก-ฮ
เด็กอ่านพยัญชนะ ก-ฮ ได้ถูกต้อง

  • การอ่านพยัญชนะ
    06:39
  • การเติมพยัญชนะ ก-ฮ

การเขียนพยัญชนะ 23 ตัว
การเขียนพยัญชนะ 23 ตัว (ก  ข ค ฅ ง จ ช ด ต ถ ท น บ ป พ ฟ ม ย ล ว ส อ  ฮ) 

การอ่านคำคล้องจอง
การฟังและท่องคำคล้องจองเป็นทักษะขั้นพื้นฐานของการอ่านในระดับต่อไป

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว