วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 (ว23202) ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.3, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

อธิบายหลักการสะท้อนของแสงและภาพที่เกิดจากการสะท้อนของแสง  ทดลองการหักเหของแสงและการใช้ประโยชน์ได้  วาดภาพเส้นทางเดินแสง   คำนวณหา ระยะภาพ ระยะวัตถุ ความยาวโฟกัส ขนาดของภาพ ขนาดของวัตถุ กำลังขยาย ของเลนส์และกระจกโค้งได้

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • ๑. สามารถอธิบายและทดลอง หลักการสะท้อนของแสงและภาพที่เกิดจากการสะท้อนได้
 • ๒. สามารถอธิบายและทดลอง การหักเหของแสงและการใช้ประโยชน์ได้
 • ๓. คำนวณหา ระยะภาพ ระยะวัตถุ ความยาวโฟกัส ขนาดของภาพ ขนาดของวัตถุ กำลังขยาย ของเลนส์และกระจกโค้งได้
 • ๔. วาดภาพเส้นทางเดินแสงของเลนส์และกระจกได้

เนื้อหาของคอร์ส

พลังงานแสง

 • การสะท้อนแสง
  01:00
 • การเกิดภาพบนกระจกเงาระนาบ
  01:00
 • การเกิดภาพบนกระจกโค้ง
  01:00
 • การคำนวณหาภาพที่เกิดขึ้นบนกระจกโค้ง
  01:00
 • การหักเหของแสงและการใช้ประโยชน์
  01:00
 • นัยน์ตากับการมองเห็น
  01:00
 • แบบทดสอบ

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว