วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 (ว22202) ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.2, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาเกี่ยวกับ ศึกษาเกี่ยวกับสารละลายกรดเบส การเกิดปฏิกิริยาเคมี สมการเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • ๑. ทดลองและตรวจสอบคุณสมบัติของกรด เบส ของสารละลายได้
  • ๒. อธิบายคุณสมบัติของกรด เบส ในชีวิตประจำวันได้
  • ๓. ทดลองและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีและยกตัวอย่างปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันได้
  • ๔. เขียนสมการเคมีและดุลสมการเคมีได้ถูกต้อง

เนื้อหาของคอร์ส

สารละลายกรดและเบส

  • สารละลายกรดและเบส
    01:00
  • แบบทดสอบ

ปฏิกิริยาเคมี

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว