เนื้อหาของคอร์ส
แนะนำบทเรียน
0/1
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
0/1
แบบทดสอบท้ายบทเรียน (Post-test)
0/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ว15101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

ประโยชน์ของแรงลัพธ์ในชีวิตประจำวัน เช่น

  • การปั่นจักรยานสองคน จะช่วยผ่อนแรงของแต่ละคน และยังทำให้จักรยานเคลื่อนทีได้เร็วขึ้น
  • การใช้สายคเบิลเส้นเล็กหลายเส้นมาแขวนที่พื้นสะพานกับสายเคเบิลเส้นใหญ่ เพื่อรองรับน้ำหนักของสะพานและทำให้พื้นสะพานไม่เอียง
  • การใช้ลวด 4 เส้น มาช่วยยึดกระถางแขวนต้นไม้ จะทำให้กระถางไม่เอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่ง
  • การใช้ม้าหลายตัวมาช่วยกันออกแรงลากรถ จะทำให้รถเคลื่อนที่ไปได้ง่ายและเร็วขึ้น
  • การใช้เชือกหรือโซ่ขนาดเท่ากัน 2 เส้น มายึดที่นั่งกับคานของชิงช้าไว้ทำให้ที่นั่งไม่เอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่ง